Bilorientering Bilo Uppland

1979-1, Klubb nytt, Rasbo MK, årgång 16

Rasbo MK ger varje år ut minst ett nummer av sin medlemstidning; Klubb nytt. I nr 1 februari 1979, årgång 16 finns att läsa om Sörens O-troliga och O-trevliga rader, och i nr 2 1979 finner vi spalten Bil med Andres Haas. Upplagan ligger på 700 ex. och Lars Forsman är ansvarig utgivare.

bilden | Goddag i vinterkylan. Så är vi äntligen här med ett nytt nummer av Klubb-nytt. Bilden här ovan är inte från träningen inför Safari-rallyt 1979. Den visar Hans Eriksson och kartläsare Bernth Karlsson (vår sekr.) vid passage av ett vattenhål under mellansvenska o-serien. Detta som en liten information om det nyinstiftade KM-tävlingen i bil-o. Mer om detta inuti tidningen.

O-troliga och O-trevliga rader
Vi har några ekipage Som flitigt deltar i orienteringstävlingar runt om i mellansverige. Man åker både SBF och MHF arrangemang. På SBF-sidan tävlas det i dels en SM-serie och en mellan svensk O-serie (MSO). I SM-serien har Sören och Sölve Eklund deltagit, med bl. a. en 3:e plats i Östersund, kom de 5:a i SM.

MELLANSVENSKA O-SERIEN
I denna serie har Sören/Sölve, Hans/Bernth, Gösta/Roine och Stefan/Mikael deltagit. Resultatmässigt kan nämnas Sören och Sölves 2:a plats i Kolsva, 3:e i Fagersta och en 5:e plats i Västerås. Hasse/Bernth ståtar med 26:e och 28:e plats i Fagersta resp. Västerås. Gösta/Roine med en 7:e plats vid Brommapokalen och en 14:e plats i Fagersta. I slutresultaten räknas förare och kartläsare var för sig.

Slutresultat i MSO-serien:
Förare:
3. Sölve Eklund 91 poäng
17. Gösta Johansson 53

Kartläsare:
2. Sören Eklund 91
22. Roine Johansson 40

I lagtävlingen blev Rasbo MK 5:a.

Vid övriga "öppna" SBF-tävlingar kan följande resultat nämnas Sölve och Sörens vinst i Brommas "Kungajakten". Här kom Gösta/Roine 7:a och Hasse/Bernth 17:e ekipage. Vid Kils MKs RM-NM-tävling den 9/9 kom Gösta/ Roine 2:a och Sölve/Sören 3:a. Vid MK Orions tävling den 13/10 körde både Sören/Sölve och Hasse/Bernth nollprick, och var med och delade på segern.


MHF-TÄVLINGAR
Förare med Rasboanknytning har också deltagit flitigt i diverse MHF-O. Här har i stort sett Sölve/Sören och Gösta/Roine delat på segrarna. Slutresultaten för DM 1978 framgår av nedanstående resultatlista.

A-klass
1. Sölve Eklund/Sören Eklund 60 poäng
2. Gösta Johansson/Roine Johansson 59
6. Jörgen Pettersson/ 53
9. Hans Eriksson/Sernth Karlsson 43
13. Bengt Rådman/ 22

B-klass
2. Anders Grandin/Per Grandin 57

N-klass
2. Stefan Granath/Mikael Granath 58
3. Åke Liljeborn/Gert Eriksson 51
5. Åke Gustavsson/Sören Gustavsson 47
7. Bengt Gustavsson/Anders Sigfridsson 44
10. Gun-Britt Holmgren/Maud Eklund 36

KM - Bil-O 1979
I år har vi beslutat inrätta ett KM i bil-O. Följande tävlingar kommer att ingå i KM:
18 maj Vimmelkanten, Västerås MS
1 juni Skärmsvängen, SMK Västerås
16 juni Guttstasnurren, Kolsva MS
19 okt Haningen, Haninge MK
27 okt Kungajakten, Bromma MS

Tre av fem tävlingar räknas, förare och kartläsare för sig, poäng enl. DM-reglerna.


Årsberättelse 1979
I samma nummer står att finna i årsberättelsen att:

Okt. O-serie.
Dessutom arrangerade klubben 4 nybörjartävlingar i orientering för bilar under oktober. Tävlingsledare var Sören Eklund. Banläggare var Bengt Rådman, Bernth Karlsson, Sölve Eklund och Hans Eriksson. C:a 150 deltagare var det totalt.

Antal starter och tävlingar fördelar sig enl. följande:
Antal tävlingar Orientering: 24, Individuella starter: 115.

1979-2, Klubb nytt, Rasbo MK

BIL - ANDRES HAAS
SÖREN och SÖLVE EKLUND, grattis!
Svenskt Mästerskap, Mellansvenska O-Mästare (SBF), Distrikts Mästare och Riks Mästare (MHF) Och dessutom Klubb Mästare.

Detta har aldrig hänt tidigare inom klubben eller kanske någonsin???

I och med Sören och Sölves framgångar så har fler och fler börjat med orientering i Rasbo MK. Enligt Sören så har klubben just nu ett av Sveriges främsta klubblag.

Gösta och Roine Johansson 3:a i RM. Jörgen Pettersson och Sten Johansson 1:a Totalt i SMK Västerås, som C-förare. Dessutom. Hasse Erikson/Bernth Karlsson, Gunnar Holmgren/Erik Gustavsson, Bo Andersson/Karl-Bertil Svensson, Stefan Granath/Mikael Granath, Håkan och Lennart Olars, Hasse Karlsson/Mats Eriksson och ytterligare en handfull åkare.

Rasbo MK ivrar verkligen för det här med O-tävlingar. I höstas var det 7:e året i följd som vi arrangerade vår O-serie innehållande 4 kvällstävlingar. Intresset har också ökat. Och i år hade vi c:a 50 deltagare per tävling. Till 1980 kommer vi dock beroende på bristande tid för de arrangerande, att endast köra 2 tävlingar. Här hoppas vi på hjälp från SMK Uppsala och Almunge MK att dom i sin tur arrangerar en resp. två tävlingar.


KM BIL-O
Förare
1. Sölve Eklund 43
2. Jörgen Pettersson 43
3. Hans Eriksson 31
4. Gösta Johansson 28
5. Stefan Granath 22
6. Gunnar Holmgren 15
7. Gustav Kolm 9
8. Hans Karlsson 9

Kartläsare
1. Sören Eklund 43
2. Sten Johansson 43
3. Bernth Karlsson 31
4. Michael Granath 29
5. Roine Johansson 28
6. K-B Svensson 16
7. Eric Gustavsson 15
8. Anders Grandin. 9

RMK © 1979