Bilorientering Bilo Uppland

Stacks Image 0
Bilorientering är en av de mest jämlika sporter som finns!

Män och kvinnor – gamla som unga (kartläsare), deltar och tävlar på samma villkor i samma tävlingsklass då det är kartläsarens licensnivå som är avgörande!
Sporten går ut på att åka karträtt väg enligt de körbesked och kartklipp som man får vid varje tävlingssträcka.

Svenska Mästare i Bilorientering har korats årligen sedan 1961. Sportgrenen sorteras under
Svenska Bilsportförbundet.