Bilorientering Bilo Uppland

Stacks Image 17
bilden | Sölve & Sören Eklund, Rasbo MK – vid starten på nordisk mästerskapstävling; 20:e Morsdagsloppet i Åbo, Finland. Saaben var tävlingsbil mellan 1980 – 1989, då motor och växellåda hamnade i ny kaross och fortsatte i biloskogen till 2000.