Bilorientering Bilo Uppland

Stacks Image 25
Här presenteras det några klassiska bilo-konstellationer, nuvarande ekipage och memoria.

bilden | Inge Larsson & Sören Eriksson, Almunge MK, 1975