Bilorientering Bilo Uppland

Kort presentation av några klassiska konstellationer bland bilo-folket i Uppland.