Bilorientering Bilo Uppland

Mr Bil-O.
Sören har med sin bror Sölve i en SAAB 96 tillsammans varit Svenska Mästare i Bilorientering under åren 1979, '84, '85, '88, samt även tagit andraplatsen 1990 och tredjeplatsen 1991. Sören har även ett silver från 1987 då han tävlade i SM med Hans-Christian Eriksson, Rasbo MK.

Sölve och Sören vann även Nordiska Mästerskapen 1991.
Sören har alltid varit en drivande kraft bakom bilosportens utveckling i Sverige. Han var tillsammans med bland annat sin bror även med om att starta upp och driva den Uppländska biloserien, som från början var en serie tävlingar som gick i Rasbo MK:s regi, och som sedermera involverade allt fler motorklubbar i Uppland – till att i dag vara en klassisk biloserie.

Sören blev tilldelad Stora Grabbars Märke av Bilsportförbundet.
Stacks Image 31

Sören Eklund
1947 – 1999

Norra
Hagunda

Rasbo MK

Sören Eklund:s Minnesfond
Fonden upprättades den 23 augusti 1999 till minne av Sören och hans stora intresse och engagemang för bilorienteringssporten.

Syftet med fonden var att medel ur den årligen under en begränsad tidsperiod skall delas ut för att uppmuntra insatser utförda året innan eller tidigare inom Bil-O. Stipendierna kan delas ut till enskilda personer, ledare, grupper eller klubbar på lokal-, riks- eller nordisk nivå.

Offentliggörande har skett på årsmötet hos Upplands Bilsportförbund som förvaltar fonden. Utdelning skedde under sex år med första tillfället år 2000.

Ett stort grattis till alla stipendiater genom åren – 
och ett stort tack till alla som bidrog till fondens medel!

/familjen Eklund och Bilo-utskottet, februari 2005
Stipendiet år 2000
Årets stipendium på 12.000 SEK utdelades den 16 februari på Upplands Bilsportförbund:s årsmöte som hölls i Olle Olsson-bolagens lokaler, Uppsala.

Stipendiet delades lika mellan fyra drivande personer inom Värmländsk bilorientering; Jan Österberg, Forshaga MC, Krister Berglund och Carl-Ingvar Blom, Kils MK samt Håkan Nilsson, MK Team Westom. På bilden saknas Carl-Ingvar Blom.

Priset delades ut i form av diplom, blommor och checkar av Sölve och Johnny Eklund samt Jeanette Stenius från bilo-gruppen. Motiveringen lästes upp av UBF:s ordförande Anders Lindén.
Claes och Hasse
Stipendiet år 2001
Årets stipendium på 12.000 SEK utdelades onsdagen den 14 februari på Upplands Bilsportförbund:s årsmöte som hölls i Olle Olsson-bolagens lokaler, Uppsala.
Stipendiet delas lika mellan Claes Nideborn, Ludvika MS och Ålands MK:s Bilorienteringssektion, representerad av Hasse Eriksson.
Priset delades ut i form av diplom, blommor och checkar av Sölve och Jens Eklund.
Motiveringarna lästes upp av UBF:s ordförande Anders Lindén.
Stipendiet år 2002 Årets stipendium på 12.000 SEK utdelades onsdagen den 13:e februari på Upplands Bilsportförbund:s årsmöte som hölls i Olle Olsson-bolagens lokaler, Uppsala.

Stipendiet delas i år lika mellan Jeanette Stenius, Almunge MK och Roine Johansson, SMK Köping/Rasbo MK.

Priset delades ut i form av diplom, blommor och checkar av Sölve och Jens Eklund.

Motiveringarna lästes upp av UBF:s ordförande Anders Lindén.

Jeanette är bland annat Sportgrensansvarig för Bilorientering i Upplands bilsportförbund, och Roine inleder år 2002 sin 40:e tävlingssäsong inom bilorientering. Imponerande!
Stacks Image 32
Stacks Image 33
Stipendiet år 2003
Årets stipendium på 12.000 SEK utdelades onsdagen den 12:e februari på Upplands Bilsportförbund:s årsmöte som hölls i Olle Olsson-bolagens lokaler, Uppsala.
Stipendiet delas i år lika mellan Ulf Andersson, Älmhults MK, Pär Lundqvist, MK Team Westom samt Thor Inge Tollehaug, NAF Norge. Grattis!
För sitt brinnande intresse inom bilorientering och för det sätt som de genomför och arrangerar tävlingar. Thor Inge har länge varit en drivande norsk kraft inom den nordiska bilorienteringen.

Priset delades ut i form av diplom, blommor och check av Sölve och Jens Eklund. Motiveringarna lästes upp av UBF:s ordförande Anders Lindén.
På utdelningen i Uppsala var Ulf Andersson närvarande.

Thor Inge uppvaktades senare under tävlingssäsongen.

Per fick sitt stipendie under träningsdagarna som Ludvika MS arrangerade vid Laxsjön.
Stacks Image 34
Stacks Image 35
Stacks Image 36
Stipendiet år 2004
Årets stipendium på 12.000 SEK utdelades onsdagen den 11:e februari på Upplands Bilsportförbund:s årsmöte som hölls i lokalen Blå Wingen, Husby Långhundra.

Motiveringarna lästes upp av UBF:s hedersordförande Anders Lindén, även han med bakgrund inom bilorientering.

Stipendiet delas i år lika mellan Kjell Carlsson, Nora MK samt Kurt och Mathias Fredrixon, Mölndals MK. Grattis!

Kjell har under lång period idogt arbetat för bilorienteringssporten.

Priset delades ut i form av diplom, blommor och check.

På bilden ses från vänster familjens representant Sölve Eklund – sedan Stig Oscarson, ordförande i SBF:s Biloutskott och så en av stipendiaterna Kjell Carlsson.

Fika efter UBF:s årsmöte.

Några av tidigare års stipendiater fanns även de på plats; Roine Johansson beryktad biloräv och Jeanette Stenius, SGA Uppland.

Kurt och Mathias uppvaktades vid Nora MK:s Sm-deltävling den 22:a maj. En tävling som herr stipendiaten Kjell hade lagt tillsammans med sin kompanjon Torbjörn Z – Fredrixons slutade på en 7:e plats i tävlingen.

Kurt och Mathias får stipendiet för sitt arbete med sina Map-race, och som genom dessa lockat nya grupper att prova på bilorientering.
Stacks Image 37
Stipendiet år 2005
Årets stipendium på 12.000 SEK utdelades onsdagen den 9:e februari på Upplands Bilsportförbund:s årsmöte som hölls i Idrottens hus, Uppsala.

Stipendiet delas i år lika mellan Sten Johansson, Rasbo MK, Stefan Annala, Kolsva MS/Rasbo MK samt Jesper Eklund, Rasbo MK. Grattis!

Samtliga tre engagerar sig mycket inom bilorienteringen – framförallt när det gäller arbetet med nyrekryteringen till sporten.

På bilden ser vi också längst till vänster Sölve Eklund - och till höger Stig Oscarson, ordförande i Bilo-utskottet.
Det här var den sjätte och sista utdelningen av medel från Sören:s minnesfond. Ett stort grattis till alla stipendiater genom åren – och ett stort tack till alla som bidrog till fondens medel!

/familjen Eklund och Bilo-utskottet, februari 2005