Bilorientering Bilo Uppland

Stacks Image 26

Bernth Karlsson
Rasbo MK

Bernth Karlsson.
Bernth lämnade oss den 25:e februari 2012 vid sitt 72:a levnadsår. Bernth var med och bildade Rasbo MK 1960.

Berra var en klubbens mest aktiva och drivande krafter. Mest vurmades det nog ändå för vår stolthet Klubbnytt – som Berra var den drivande kraften bakom.

Men även inom bilo fanns han alltid med oss. Bernth var både aktiv utövare, banläggare och arrangör genom oräkneliga år. Ofta var även fru Sylvia med och hjälpte till vid våra arrangemang.

Det är med stor saknad vi sörjer bortgången av vår vän.

Bil-O gänget/Jesper