Bilorientering Bilo Uppland

Arkiverade texter. Läs och minns – eller förundras över hur tävlingarna gick till förut!

Så här skrevs det sist i Rasbo MK:s Klubbnytt #1 april 1978:

VISSTE DU ATT:
-Vi är mellan 10-15, som på ett eller annat sätt jobbar med Klubb-nytt
-av dessa, jobbar 3-4 mer än 1O ggr mer än de övriga
-det tar över 70 timmar att göra Klubb-nytt
-samtlig text skrives av oss själva på skrivmaskin
-vi gör mer än 10 srivfel i minuten, som måste rättas till
-all text korekturläses minst en gång
-vi använder Tipp-Ex korekturlack
-den här tidningen skickas till alla universitetsbibliotek i Sverige
-att klockan är 23.05 den 20 april 1978, när detta skrivas
-vi alltid saknar fotografier, när vi gör Klubb-nytt
-det hör är den sista meningen, som skrives i detta Klubb-nytt