Bilorientering Bilo Uppland

1969-2, april, Klubb nytt, Rasbo MK, årgång 6

INBJUDAN TILL ORIENTERINGSTÄVLING Onsdagen den 16 april arrangerar Skepptuna NK en begränsad skärmletartävling i Bilorientering. Tävlingen är öppen för deltagare från Skepptuna, Järfälla, Märsta och Rasbo. Såväl licensinnehavare som debutanter får deltaga.

Banans längd är 8,5 mil på enbart fina vägar, varför skyddsplåt ej behövs. Medelhastigheten 40 Km/tim. Startavgiften är 25:- inkl. kartor. ~lan kan göras genom vår bilkommité (Gunnar Lindén) tel xxxxx eller direkt till Skepptuna MK, tel xxxx/ xxx xx.1969-4, Klubb nytt, Rasbo MK, årgång 6

SATSNING PÅ O
Under året har endast ett ekipage, Sören och Sölve Eklund satsat på "den bortglömda" tävlingsgrenen, Orientering. Sören berättar här från några tävlingar de deltagit i:

Skepptuna MK arrangerade den 29 nov. en O-tävling ingående i DM 1969. Före start började det att snöa, vilket höll i hela tävlingen. Från starten vid Arlanda bar det av till Rosersbergs skjutfält, där en svår sträcka var lagd. Sen gick banan över Odensala och Närtuna, för att sluta vid obligatoriska Ånsta i Skeptuna. Det var ingen tjäle under snön, så vägarna blev mycket sönderkörda, vilket de sista startande ekipagen fick erfara. Banlängd c:a 14 mil.

Eskilstuna MK körde sin DM i o den 6 dec. i 20-25 gradig kyla. Dom fyra första sträckorna var lagda söder om Kungsör på Köpings åsen, vilket ställde till vissa problem för de flesta ekipagen. Efter tankning i Västermo vid Hjälmaren, gick banan väster, söder och öster om Eskilstuna till målet i stadens utkant. Det märktes på banläggningens svårighetsgrad att EMK hade haft SM i O 1968. Banlängd c:a 20 mil.

- Här kanske det är på sin plats att berätta lite kort om hur tävlingsformen går till.

Principen i ren Orientering är att man efter erhållet körbesked (Exakt angivna punkter på en karta) letar efter passerkontroller Vägarna hets vara framkomliga men skyddsplåt bör användas. Någon hastighetstävling är det däremot inte fråga om då medelhastigheten är satt till mellan 25-45 km/tim. Tävlingarna köres på icke avstängda vägar.

Den andra varianten, s.k. Skärmletare ordnas nästan uteslutande av MHF och tillgår på liknande sätt, förutom att passerkontrollerna här är ersatta av tavlor i terrängen och att tävlingen i de flesta fall går på bättre vägar. Att notera här är att MHF-tävlingar är öppna även för Bilsportförbundets medlemmar: således för alla medlemmar i klubben utan att bli medlem i MHF. Där löses en s.k. engångslicens vid varje Tävling Förutom klass A och B har MHF en nybörjarklass, klass N, som åker lättare och kortare bana. -

Vidare säger Sören att O-tävlingar skall gå på barmark, vilket ger ett rättvisare resultat. På vintern är det svårt med Orienteringen för de först startande, de som startar senare har nästan bara att åka på spår. Däremot kan skärmletartävlingar åkas på vintern med ett rättvist resultat.

Under våren skall också vi, under ledning av Sören och Sölve Eklund tillsammans med Bengt Eriksson ordna nybörjartävlingar av skärmletartyp. Det skall bli lätta tävlingar, som alla kan åka med familjebilen lovar Sören.

Är du intresserad av att åka någon tävling och önskar mer upplysningar kan du ringa Sören tel. xxxx-xxx xx.