Bilorientering Bilo Uppland

Tidkortet
Fylls i av tidskontrollen åt dig vid start och mål på orienteringssträckor och transportsträckor.

Vid de flesta tävlingar använder man sig numera av SportIdent-pinnar för tidtagning, då används inte tidkortet.
Att stämpla med Sportident
Vid elektronisk stämpling ska de som tävlar vid varje kontroll se till att en registrering sker.

För den tävlande räcker det med att du

- ser att lampan i kontrollen blinkar, det räcker med en blinkning, och/eller
– hör pipet, det räcker med ett pip

Bekräftelsen indikerar att tidskontrollens nummer och tiden verkligen har lagrats i brickan, stämplingsenheten kontrollerar att stämplingen är korrekt lagrad innan du får bekräftelsen.
Stacks Image 13
Vid start på orienteringssträcka får kartläsaren körordern från tidskontrollen i samband med stämplingen. Det ska vara minst två minuters startmellanrum mellan de tävlande.

Efter stämplingen fortsätter man genast vidare på nästa o- eller transportsträcka så att man inte hindrar de efterföljande tävlingsbilarna.Stacks Image 14
Så här fungerar registreringen
När brickan sätts i hålet läser först stämplingsenheten av bricknumret och sparar numret i sitt minne. Sedan överförs stationens kod och tid till brickans minne samt till basenhetens minne. Sedan jämförs brickans minne med minnet i basenheten. Detta sker flera gånger och om informationen som överförs fram och tillbaka är lika varje gång ges en bekräftelse (med blink och ljud).
Ansvar
Borttappad lånad sportidentpinne ersätter den tävlande med 500 SEK. Förlust av Sportidentpinne innebär också automatisk uteslutning i tävlingen, då ett resultat inte går att framställa.

Använd gärna din egen Sportident-pinne!