Bilorientering Bilo Uppland

Tävlingsformer
Bilorientering tävlar vi i Sverige i två former;
• typ A - med numrerade kontroller
• typ B - med onumrerade kontroller.

En tävling kan bestå av orienteringssträckor och transportsträckor däremellan. En sträcka kan vara allt från ett par minuter till uppemåt nån timme, och en tävling kan pågå från totalt nån timme vid debutanttävling, till uppemot ett par timmar vid större tävlingar. Ett riktigt stort arrangemang kan hålla på hela kvällen och natten.

Antalet mil på en tävling anges i inbjudan till tävlingen eller i ett PM tävlingsdagen.
Tidsprick
Man bestraffas för de minuter och sekunder man kommer för sent i mål på en o-sträcka i förhållande till idealtiden. Man får vara maximalt tio minuter före utsatt idealtid i mål på en sträcka eller transport. Är transporttiden satt som maxtid bestraffas ej för tidig ankomst.

Bestraffning sker med femton minuter för en missad kontroll. Även vid typ B (onumrerat) bestraffas ekipaget om det noteras fel- eller extrakontroller. Det lönar sig alltså att leta efter OK:n och PK:n. Råkar man missa en tidskontroll blir man utesluten ur tävlingen.

Tidsprick kan man även få om man kommer för sent till den startande tidskontrollen på en o-sträcka efter en transportsträcka.
Stacks Image 5
Tävlingsbanan
Innan tävling är banans sträckning hemlig för de tävlande.

Publik och press kan alltid få påvisade platser att följa delar av tävlingen på. Kontakt tas då lämpligen med tävlingsledningen i anknytning till startplatsen på tävlingsdagen.
Publiksträckor
Brukar finnas vid större arrangemang. En publiksträcka är oftast förlagd till ett industriområde eller liknande där en publik lättare kan få översikt på hur de tävlande klarar av banan.

Ibland går stora delar av en tävling i djupa mörka skogar där det kan vara lite knepigt att vara åskådare. Varför inte prova på att åka en tävling istället? Det är lika roligt vare sig man är förare eller kartläsare!