Bilorientering Bilo Uppland

Förare
Ska ha giltigt körkort och ha genomgått den korta teoriutbildning som sker i samband med tävling.
Kartläsare
Ska genomgå den korta teoriutbildningen. Åldersgränsen är 13 år, 9 år om man är i målsmans sällskap.

Detta gör bilorientering till en utmärkt motorport att börja med!
Stacks Image 16
Prova bilsport
Ingen licenskostnad om man tävlar utan tidstagning, utan man provar på en bilsport för att få en känsla för sporten – och för att just prova på.

Kravet är en kortare teoretisk utbildning som sker i samband med tävling på startplatsen. Utbildningen är obligatorisk om man tävlar i klassen Prova Bilsport. Åker du i Prova Bilsport krävs det att du har en egen giltig privat olycksfallsförsäkring.

Titta i inbjudan till en tävling om den är öppen för klassen Prova Bilsport (nybörjare), i sådant fall är det bara att komma dit och prova på att åka. Prova Bilsport-utan tidstagning tävlar ej om seriepoäng och deltar utom tävling. Passagerare får åka med i baksätet i den här klassen.
Motorklubb
Bli medlem i en bilointresserad motorklubb. Se kontaktinformation på vår sida med biloklubbar i Uppland.
Klass A, B, C
För att få en nationell tävlingslicens i klass C som förare eller kartläsare måste man ha genomgått en enklare teorikurs – sen söker man medlemskap i en motorklubb och ansöker via densamma en Nationell tävlingslicens.

Man kan också tävla med Junior-licens och Debut-licens. Tag kontakt med din motorklubb eller Svenska Bilsportförbundet vid frågor rörande detta.

Internationell licens gäller för tävlingar i Sverige och i EU-länder, även för
NEZ (fd. NoM)-deltävlingar. Nationell licens gäller för tävlingar inom landet.

För att klassa upp sig till licensklass B från klass C måste man placera sig väl vid flertalet tävlingar där tävlingsfältet är av en hyfsad storlek. Samma princip för att klassa upp sig till klass A från klass B.
Läs mer om alla licenstyper på SBF:s licenssida.

foto | Peter Kihlstenius