Bilorientering Bilo Uppland

Kontrollerna
Finns det i ett par varianter. Normalt sett ska de vara av typen 25x35 centimeter stora, och kodbokstäverna ska vara minst 12 cm höga. Tavlorna är normalt sett av modell blå botten med vita bokstäver. Även andra färgkombinationer kan förekomma, exempelvis gul botten med svart text.

Körs bilo typ A numrerade kontroller, sitter det ett ordningsnummer i övre vänstra hörnet på tavlan. Tavlorna måste tas i rätt nummer/ordningsföljd enligt kontrollkortet. Man får alltså inte fylla i en senare tavla innan man tagit de som är innan i serien.
TK
Tidskontroll - enkel skylt i gul färg.

Ger dig start och måltider. Lämnar körorder för sträckan vid din starttid.

Tidtagning sker oftast med Sportident-systemet. Målgången på en sträcka kan då vara obemannad och man sköter tidsstämpling själv.

För sen ankomst i förhållande till den idealtid som finns på en sträcka, ger motsvarande tidsprickar i resultaträkningen.

Man får även tidsprickar om man kör för fort på en sträcka och åker in i en TK mer än 10 minuter före utsatt idealtid – men det är liten risk att man gör det. Gäller ej på transportsträckor då maxhastighet gäller där. Medelhastigheten är 40km/h på orienteringssträckor.

Missad TK innebär uteslutning från tävlingen.
Stacks Image 6
Stacks Image 7
OK
Orienteringskontroll - blå skylt.

En skylt som placeras parallellt med vägen på höger sida i färdriktningen. Placeringen kan vara en väg, gräns, milsten, bäck, hus eller annat orienteringsbart karttecken. Ska noteras i kontrollkortet.


Missad/extra OK ger 15 minuters strafftid.
Stacks Image 8
PK
Passerkontroll - blå skyltar.

Består av två tavlor, en blank vänstermarkering och en tavla till höger med den kodbokstav som ska antecknas i kontrollkortet.

Missad/extra PK ger 15 minuters strafftid.
Stacks Image 9
BPK
Bemannad passerkontroll - blå skyltar.

En person kliver fram vid kontrollen och stämplar första tomma rutan i ditt kontrollkort.

Missad/extra BPK ger 15 minuters strafftid.
IK
Informationskontroll - blå skylt.

Lämnar ytterligare information om vad som skett med vägen, till exempel att den inte är farbar. IK-beskedet lämnar i ett sådant fall information om hur du ska åka istället för vad som var tänkt från början.

Missad/extra IK ger 15 minuters strafftid.
SPK
Stämpelpasserkontroll - blå skyltar.

En stämpel sitter fastsatt på den högra tavlan. I stället för kodbokstav eller bemanning stämplar du själv i rätt ruta på kontrollkortet.

Missad/extra SPK ger 15 minuters strafftid.
Vänstermarkering
En blank blå skylt.

Markerar vänstersidan av en kontroll som ska passeras.