Bilorientering Bilo Uppland

Stipendie ur Sören Eklunds minnesfond 2004.

Årets stipendie delades ut den 12:e februari på Upplands BF:s årsmöte till Kjell Carlsson, Nora MK.

Stipendiater 2004 är även Kurt och Mathias Fredrixon, Mölndals MK. De uppvaktades under SM-tävlingen i Nora. Tidigare under året uppvaktades Kjell Carlsson – även han stipendiat 2004.

Ett stort grattis till er alla! Ert stora bilo-intresse är uppskattat!
Läs mer