Bilorientering Bilo Uppland

Sören:s minnes-stipendie 2005.

2005 års stipedie delades ut den 9:e februari på UBF:s årsmöte i Uppsala.

Stipendiaterna är i år Sten Johansson, RMK, Stefan Annala, KMS/RMK samt Jesper Eklund, RMK.
Läs mer