Bilorientering Bilo Uppland

Svenska Bilsportförbundet, SBF, har kansli i Stockholm och de har bland annat hand om regel- och licensfrågor.

SBF – Bilsportens hus – Bergkällavägen 31a – 192 79 Sollentuna
Telefon 08–626 33 00 • Telefax 08–626 33 22
Epost
mailbox@sbf.se • Webbsida www.sbf.se


Upplands Bilsportförbund, har besöksadress (med obemannat kansli) på Sportfältsvägen 3 i Uppsala.

UBF – Idrottens hus – Box 23062 – 753 23 Uppsala
Telefon 018-27 70 09 • Telefax 018-24 77 30
Epost
info@upplandsbf.se • Webbsida www.upplandsbf.se