Bilorientering Bilo Uppland

KM-tävlingar 2006

Det ser tunt ut med tävlingar i år. För KM finns endast 4 tävlingar som passar in. MSO-bana är det som gäller i utgångsläget. Saknas detta gäller lång bana. Vi hoppas att det under året tillkommer arrangörer så vi får fem alternativa tävlingar.

29 april SBOK
23 september AMK
30 september Nora
18 november Åland

Så ser det ut. Lycka till!
Sölve