Bilorientering Bilo Uppland

Ålands MK - statistik.

2005-11-22
Ålands MK

Benny Bergman har åter igen sammanställt statistik över resultaten vid Åland:s internationella bilo från de senaste åren. Uppdaterad november 2005. Statistik (pdf)