Bilorientering Bilo Uppland

KM tävlingar för 2004

Det kan vara dags att publicera KM-tävlingarna för året på webben.

• 22 maj Nora MK MSO-banan.
• 04 sept Films MK MSO-banan.
• 11 sept SMK Västerås MSO-banan alt. SM-banan om MSO ej ingår.
• 30 okt. Älmhults MK (St-holm) MSO-banan
• 20 nov. Ålands MK Lång bana

Reserv.
• 02 okt Ludvika MS MSO-banan alt. SM-banan om MSO ej ingår.

Tre av fem räknas. Vid lika poäng avgör senast inbördes möte.

I allmänhet gäller MSO lång bana.