Bilorientering Bilo Uppland

Referat våren 2004.

Nu publicerar vi referat skrivna av Björn, Sölve och Jesper om den gångna säsongens tävlingar. NoM-S referat kommer senare.
Jesper har lyckats missa införa Stens April april referat i klubbtidningen – jämarns – de är nu på plats på webben i alla fall.
Läs mer