Bilorientering Bilo Uppland

Lindells vann April-april.

Kolsva MS & SMK Västerås serie April-April 2005:

Resultat

1. Gunnar Lindell / Lars Erik Lindell, Rasbo MK
2. Kjell Carlsson / Carl-Erik Carlsson, Nora MK
3. Anders Karlsson / Anton Sävström, Almunge MK

Grattis grabbar! • Här finner du
Kolsva MS:s sida