Bilorientering Bilo Uppland

April april 2013

April April 2013.
– Kolsva MS lördagen den 6 April
– Västerås MS lördagen den 20 April
– Fagersta MK lördagen den 11 Maj

Första start: 19.00 * Startavgiften är 200 SEK/tävling

* Samlingsplatser:
Kolsva MS - Kolsva MS klubblokal
Västerås MS - Västerås MS klubblokal
Fagersta MK- meddelas senare

* Totallängder:
Kolsva MS - Totalt 30 - 50 km
Västerås MS - Totalt 64 km varav 36 km O-sträckor
Fagersta MK- meddelas senare

* Antal O-sträckor:
Kolsva MS - 3 st
Västerås MS - 4 st
Fagersta MK - meddelas senare

* Alla tävlingar genomförs enligt Bil-O Typ A (dvs. numrerade kontroller i oordning)
* Manuell tidtagning tillämpas.

* Banläggare:
Kolsva MS - Stefan Annala
Västerås MS - Roger Lindholm
Fagersta MK - Thomas Henriksson

* Anmälan och upplysningar:
Kolsva MS - stefan@annala.se eller 070-6151162
Västerås MS - lindholm80@hotmail.com eller 070-4437929
Fagersta MK - 076-1616117

* Anmälan senast:
Kolsva MS - tisdagen den 2 April kl. 20.00
Västerås MS - tisdagen den 16 April kl. 20.00
Fagersta MK - tisdagen den 7 Maj kl. 20.00

Välkommen till årets 2013 års April April-serie
önskar organisationskommitéerna