Bilorientering Bilo Uppland

Roine, Jesper och Sölve klubbmästare 2005.

Kartläsare
1. Jesper Eklund 15,13,15,--,tot 43
1. Roine Johansson --, 15,13,15, tot 43
3. Monica Lindell 11,11,11,--, tot 33
4. Jakob Eklund --, 9, 9, 9, tot 27
5. Björn Johansson 13,--,--,11, tot 24
6. Sune Sundström --, --, --, 13, tot 13
7. Jonas Eklund --, --, --, 8, tot 8

Förare
1. Sölve Eklund 15,15,15,13, tot 45
2. Lars-Erik Lindell 11,13,13, --, tot 37
3. Erik Davidsson --,11,11,8, tot 30
4. Kai Suomi --,--,--,15, tot 15
5. Sten Johansson 13,--,--,--, tot 13
6. Benny Bergman --,--,--,11, tot 11
7. Linda Johansson --,--,--,9, tot 9
8. Örjan Stråle --,--,--,7, tot 7

Ingående tävlingar: 20aug. Ludvika. 17sept Film. 5nov. Älmhult. 19nov. Åland