Bilorientering Bilo Uppland

Inbjudan till kartläsnings- och licenskurs för Bilorientering 2004.

Uppklassning från PB- till C-licens.

Licenskurs för introduktion till bilo – och uppklassning från förare/kartläsarlicens ProvaBilsport (PB) till klass C-licens kommer att hållas onsdag 27:e oktober 2004 (veckan mellan Skepptuna MK:s och MK Rimo:s etapper). Har du åkt i klass-PB under hösten kan du sen lösa ut licens till 2005 för att tävla i C-klassen.

Plats för kursen är Rasbo MK:s klubbhus, Gåvsta, Rasbo klockan 19.00. Upplandsserien står för kursavgiften.

Anmälan senast fredag den 22:e oktober 2004 till Jesper.

Vägbeskrivning: Åk till Rasbo ca. 1,7 mil öster om Uppsala utefter 288:an. Sväng höger efter Statoil i Rasbo mot Gåvsta 1>. Passera precis nedanför Rasbo kyrka på höger sida. Passera sedan skolan i Gåvsta, bygdegården samt äldreboendet på höger sida. Vid nästa korsning ligger ett rött hus rakt fram, det är klubbhuset (totalt 700 meter från väg 288.). Parkera på plan inne framför lokalen. Den vänstra entrédörren går till motorklubben. Hittar ni inte dit får ni ringa när ni närmar er.

Anmälan till: Jesper Eklund, 018-18 02 30 arb, 018-25 31 46 bost, 0707-91 46 88 gsm.