Bilorientering Bilo Uppland

Johanssons vann April-april.

Ett stort grattis till Björn och Sten Johansson, Rasbo MK till segern totalt i April-April 2004!

April-april serien är bilorientering i samma stil som Upplandsklubbarnas höstserie. Under våren 2005 återkommer Kolsva med en ny serie.